Logowanie

Czy mój zawód jest regulowany?

Praca w Saskatchewan Praca w Saskatchewan

Większość zawodów w Saskatchewan nie jest regulowanych i to pracodawca decyduje, czy dana osoba kwalifikuje się na dane stanowisko, czy też nie. Jednak istnieją także profesje, do których wykonywania potrzeba prawomocnego pozwolenia.

Zawody nieregulowane:
Zawód nieregulowany jest profesją, w związku z którą nie jest wymagane prawne poświadczenie kompetencji oraz nie istnieje konieczność posiadania stosownego certyfikatu, na podstawie którego dana osoba może taki zawód wykonywać. Zawody nieregulowane nie są w żaden sposób ograniczane, tym samym praktycznie każdy z odpowiednim doświadczeniem i wykwalifikowaniem może je wykonywać.

W niektórych nieregulowanych zawodach istnieje możliwość, aby dobrowolnie zgłosić się i zostać członkiem danego związku zawodowego. W takim przypadku osoba, która otrzymuje miejsce w związku, dostaje również zaświadczenie członkostwa lub stosowny certyfikat. Obydwa dokumenty są uznawane przez potencjalnych pracodawców i mogą pomóc w zdobyciu pracy na danym stanowisku. Wspomniany certyfikat lub zaświadczenie często także bywają wymogiem stawianym przez pracodawców, który należy spełnić, aby mieć szansę na zdobycie stanowiska. Ponadto, wejście do stowarzyszenia zawodowego dostarcza wszystkim członkom wszelkich istotnych informacji na temat rynku zawodowego, kursów, szkoleń oraz procesu dokształcania, a także ułatwia kontakt z innymi osobami zatrudnionymi na podobnych lub takich samych stanowiskach.

Zawody regulowane:
Regulowane profesje, to zawody które mogą być wykonywanie przez poszczególne osoby na podstawie posiadanego prawa do pracy w danym zawodzie, przyznanym przez organizację zawodową lub stosowny organ regulacyjny.

Organy regulacyjne mają prawo ustalać wymagania dotyczące danego zawodu oraz jego wykonywania, stawiać minima, jakie powinny być spełnione przez kandydata na stanowisko, ustanawiać proces kwalifikacyjny oraz standardy postępowania, związane z daną sprawą. Na podstawie wymienionych, zgłaszający się kandydat jest poddawany ocenie, na której podstawie oświadcza się, czy nadaje się do danej profesji i czy może posiadać licencję na jej wykonywanie.

Około 20% pracowników pracujących w Saskatchewan, zajmuje stanowiska będące regulowane przez odpowiedni organ. Wszelkie przepisy związane z zawodami regulowanymi mają na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zabezpieczenia konsumentów usług, poprzez zagwarantowanie, że osoby pracujące na wskazanych stanowiskach i w określonych zawodach, spełniają minimalne wymogi, są odpowiednio przeszkolone, a ich działalność zatwierdzona przez urząd.

Jeżeli zawód danej osoby jest regulowany na terenie Saskatchewan, osoba ta musi skontaktować się z odpowiednim organem kontrolnym, aby dowiedzieć się, czy faktycznie musi posiadać licencję na wykonywanie pracy, wydaną przez prowincję. Organ regulacyjny oceni zagraniczne kwalifikacje i zaświadczenia kandydata i możliwe, że udzieli pozwolenia na pracę bez dodatkowych działań ze strony zgłaszającego się. W większości sytuacji jednak, kandydaci są kierowani na badania, krótkie szkoleniowe staże, przeprowadzane pod nadzorem uprawnionej osoby lub/i testy, na podstawie których kandydat udowadnia swoją znajomość języka obcego, obowiązującego w Kanadzie. Wszystkie te elementy prowadzą do ustalenia prawdopodobieństwa uzyskania przez daną osobą licencji do wykonywania zawodu. Procedura nie jest darmowa i może zająć nawet do roku czasu.

Organy regulacyjne wydają zaświadczenia lub licencje na wykonywanie danego zawodu, jeśli kandydat spełnia wymagania kwalifikacyjne. W celu podjęcia pracy w zawodzie regulowanym, należy posiadać pozwolenie lub świadectwo dowodzące, że dana osoba faktycznie została zarejestrowana przez organ regulacyjny jako kandydat nadający się do wykonywania wskazanej pracy. W przypadku, gdy dana osoba zgłosi się do pracy w zawodzie regulowanym, nie posiadając licencji lub zaświadczenia z odpowiedniego organu, dopuszcza się łamania prawa.

Jeżeli dana osoba wykonuje zawód z grupy rzemieślniczych, powinna się skontaktować z Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission (SATCC), czyli Komisją Certyfikowania Praktyk i Wykonywania Zawodu Rzemieślniczego, w celu ustalenia jakie są wymogi związane z wykonywaniem danej profesji w Saskatchewan.

W prowincji tej istnieją cztery zawody z grupy rzemieślniczej, wymagające odpowiedniego szkolenia i praktyki: elektryk, hydraulik, mechanik układów chłodniczych oraz blacharz. W celu podjęcia pracy w jednym z wspomnianych zawodów, dana osoba musi posiadać stosowny certyfikat lub być zarejestrowanym w SATCC.

Ponadto, należy także sprawdzić w SATCC, u pracodawcy lub u innych organów licencyjnych związanych z zawodem rzemieślniczym wykonywanym przez daną osobą, czy istnieją jakieś inne wymagania dotyczące podjęcia pracy w danej profesji. Dla przykładu, licencjonowanie pracowników gazowych i elektrycznych wymaga dodatkowych procedur.

Wymagania licencyjne:
Jeżeli zawód kandydata jest regulowany w Saskatchewan, musi on skontaktować się z organem kontrolnym, aby dowiedzieć się, co musi zrobić, aby uzyskać pozwolenie na pracę w tej prowincji .

Kandydaci SINP, zamierzający pracować w swoim zawodzie, uznawanym za zawód z grupy regulowanych, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub licencje na wykonywanie profesji, które w odpowiednim czasie muszą zostać przedstawione, jako dowód kwalifikowalności danej osoby do pracy we wskazanej profesji.

W celu uzyskania informacji na temat sposobu zdobycia licencji w danym zawodzie regulowanym w Saskatchewan, warto zapoznać się z artykułem Przewodnik po Procesie Licencjonowania. Przewodnik ten przedstawia pięć ogólnych rodzajów działań, które mogą być potrzebne do zdobycia licencji na wykonywanie określonego zawodu. Opis procedury oraz pojawiające się w jej trakcie pytania dotyczące każdej z pięciu wspomnianych grup, w znaczny sposób mogą pomóc w przygotowaniu się do przejścia procedury oraz w zapoznaniu się z jej przebiegiem i zasadami.

Organy Regulacyjne Saskatchewan oraz zawody, w sprawie których działają i wydają licencje, pozwolenia, zaświadczenia lub inne dokumenty uprawniające do ich wykonywania znajdują się w tabeli dostępnej pod TYM linkiem.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 16 luty 2015 20:09

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

  • 03 Jan 2019 1°C 0°C
  • 04 Jan 2019 6°C -1°C