Logowanie

Przewodnik po Procesie Licencjonowania Saskatchewan

Saskatchewan Saskatchewan

W przewodniku posłużono się przykładem zawodów związanych ze służbą zdrowia. Analizując wybraną profesję, można poznać ogólne zasady działania systemu licencjonowania w Saskatchewan.

 Niniejszy przewodnik zawiera pewną ogólną ideę rodzajów działań, które są zwykle częściami składowymi procesu starania się o uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu. W niektórych profesjach mogą wystąpić nieco inne wymogi i związane z nimi działania lub po prostu mogą być przewidziane do wykonania w innej kolejności.

Opis oraz pytania wchodzące w skład procesu uzyskiwania licencji, które zostaną przedstawione w tym przewodniku, dają ogólne wyobrażenie na temat tego, czego należy szukać, na co zwracać szczególną uwagę oraz jak starać się o uzyskanie pozwolenia na wykonywanie zawodu.

Przewodnik jest także dostępny do pobrania w języku angielskim, w formacie .pdf, przystosowanym do wydruku. Materiał znajduje się pod TYM linkiem. Jego wydrukowana wersja może pomóc w zebraniu własnych danych i wyników badań, wymaganych w poszczególnych częściach procedury. W całym przewodniku można znaleźć serię pytań, które warto zadać organowi regulacyjnemu, do którego dana osoba się uda.

Istotne pytania do zadania:

 • Co muszę wiedzieć na temat praktyki w moim zawodzie na terenie Saskatchewan?
 • Co może wydać mi się odmienne od dotychczasowego doświadczenia podczas praktyk w moim zawodzie w Saskatchewan?

Każda regulowana profesja związana ze służbą zdrowia ma swoje własne wymagania dotyczące przyznawania licencji na wykonywanie zawodu w Saskatchewan. Aby poznać określone wymogi, należy skontaktować się z odpowiednim organem kontrolnym.

Zawody regulowane wymagają specjalnego procesu aplikacji, którego rezultatem może być uzyskanie licencji. Ponadto, wymagane jest także ukończenie programu kształcenia w zawodzie, którego wyniki są akceptowalne przez organ regulacyjny.

Istotne pytania do zadania:

 • Jakie są wymagania do uzyskania licencji na wykonywanie zawodu w Saskatchewan?
 • Gdzie mogę uzyskać wymagane formularze wniosków oraz wyczerpujący pakiet informacyjny?
 • Jakich dokumentów będzie potrzeba, aby składany wniosek był kompletny?

Dokumenty:
Każdy organ regulacyjny posiada swoją listę wymaganych dokumentów. Aby ją uzyskać należy skontaktować się bezpośrednio z wskazaną placówką. W większości wypadków, zestaw wymaganych dokumentów obejmuje:
- rekordy ze szkoły średniej danej osoby, uczelni wyższej, uniwersytetu lub szkoły policealnej, takie jak kopie notarialne dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i stopnie. Dotyczy to również opisu programów kształcenia oraz informacji szczegółowych na temat przebiegu nauki;
- dokumenty opisujące dotychczasowe doświadczenie zawodowe, takie jak opis stanowiska pracy, dokument z ewidencji zatrudnienia, ocena wydajności pracownika, zaświadczenia od pracodawców, CV oraz odpisy z przebytych szkoleń, odbytych w ramach zatrudnienia;
- list od obecnego organu koncesyjnego, weryfikujący kompetencje i dobrą praktykę zawodową danej osoby.

Istotne pytania do zadania:

 • Jakie dokumenty będą wymagane?
 • Jakie dokumenty należy mieć przy sobie?
 • Które z tych dokumentów muszą być wysłane bezpośrednio przez organ je wydający?
 • Które z tych dokumentów muszą być przetłumaczone?
 • Gdzie można przetłumaczyć dokumenty?
 • Czy są jakieś szczegółowe wymagania dotyczące procesu tłumaczenia?

Tłumaczenie:
Jeżeli dany dokument nie jest sporządzony w języku angielskim, prawdopodobnie osoba posiadająca go, będzie musiała dostarczyć jego tłumaczenie na jeden z języków urzędowych Kanady. Tłumaczenie jest usługą odpłatną i zazwyczaj musi być wykonane przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego, uznanego przez dany organ regulacyjny, a sam przetłumaczony dokument, musi zostać przekazany bezpośrednio od tłumacza do organu regulacyjnego.

Ocena osiągniętego wykształcenia:
Niektóre z organów regulacyjnych oceniają otrzymane od kandydatów poświadczenia edukacyjne. Inne wymagają natomiast, aby dostarczono im zaświadczenia wydawane przez wyznaczone przez CIC agencje zajmujące się ocenianiem przebiegu kształcenia imigrantów. Zazwyczaj kandydat musi zwrócić się bezpośrednio do tego typu agencji, aby ta wystawiła poświadczenie i przesłała je do wskazanego organu regulacyjnego. Zanim jednak dana osoba podejmie się działań w tej kwestii, powinna się ona dowiedzieć we właściwym organie regulacyjnym, z których agencji powinna skorzystać i czy w ogóle jest to wymagane.

Istotne pytania do zadania:

 • Które z zaświadczeń wymagają dodatkowej autoryzacji przez kanadyjskie instytucje?
 • Jak są one oceniane i przez kogo?
 • Ile to wszystko kosztuje?
 • Jak długo twa?
 • Czy poświadczenia ścieżki edukacyjnej oraz wykształcenia musi być wysyłane bezpośrednio do organu regulacyjnego przez instytucję, która poświadczenie wydaje?

Biegła znajomość języka urzędowego:
Jeżeli szkolenie zawodowe danej osoby (dotyczy edukacji zawodowej) odbywało się w języku angielskim, organ regulacyjny może zażądać potwierdzenia tego faktu, w formie stosownego dokumentu wysłanego przez instytucję szkoleniową, w której szkolenie się odbyło. Dokument taki może zostać uznany za dowód wystarczającej znajomości języka obcego, jednak nie w każdym przypadku. Istnieje także możliwość, że mimo posiadania takiego dokumentu, kandydat zostanie skierowany na dodatkowy test badający znajomość języka obcego.

Jeśli szkolenie zawodowe danej osoby (dotyczy edukacji zawodowej) nie było prowadzone w języku obcym (angielskim lub francuskim), osoba taka będzie poproszona o okazanie dowodu znajomości języka obcego. Podstawowym dowodem jest wynik uzyskany podczas testu językowego, do którego można podejść uiszczając najpierw stosowną opłatę. Niektóre z organów regulacyjnych akceptują tylko wybrane rodzaje testów i mogą wymagać, aby uzyskane w nich wyniki zostały przesłane do organu regulacyjnego bezpośrednio przez instytucję prowadzącą test.

Istotne pytania do zadania:

 • Jakie są wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego?
 • Jakie testy językowe są akceptowane (np. TOEFL, CELBAN)?
 • Gdzie prowadzone są zapisy na testy?
 • Gdzie można uzyskać szkolenie językowe, aby polepszyć swoją znajomość jężyka obcego?

Ważne jest, aby wysłać wszystkie niezbędne dokumenty w momencie, kiedy organ regulacyjny ich wymaga. Jeżeli kandydat nie spełni żądań, dana jednostka może nie być w stanie ocenić aplikacji, a proces licencjonowania może ulec przedłużeniu lub anulowaniu. W momencie, kiedy dana osoba nie ma możliwości uzyskania dokumentu, który jest aktualnie wymagany przez organ regulacyjny, musi się dowiedzieć jakie są inne opcje i alternatywy, rozwiązujące problem.

Ocena umiejętności zawodowych zwykle obejmuje jeden lub więcej dodatkowych egzaminów. Niektóre z nich są wskazywane przez organizację ogólnokrajową zajmującą się daną profesją, a inne wybierają organy regionalne.

Jeśli dana osoba pracuje od kilku lat w danym zawodzie, egzaminy, które należy przejść mogą być wyzwaniem, ponieważ wiedza kandydata podczas lat pracy zostaje z reguły wyspecjalizowana i ogólne informacje gubią się między informacjami z danego obszaru. Ważne jest zatem, aby przed podjęciem egzaminu uzupełnić swoją wiedzę i powtórzyć to, czego wcześniej osoba się uczyła. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której kandydat nie zdaje egzaminu za pierwszym razem. Taki rezultat nie powinien zniechęcać do podejmowania kolejnej próby. Za każdym razem, dana osoba jest bliższa przejściu wymaganych testów. Warto upewnić się u danego organu regulacyjnego jaka jest maksymalna liczba dopuszczalnych powtórek egzaminu.

Niektóre z zawodów wymagają również dowodu przepracowania określonej liczby godzin w danej profesji w ciągu ostatnich lat pracy. Aby zdobyć tego typu potwierdzenie, należy zwrócić się bezpośrednio do swojego pracodawcy.

Ponadto, niektóre z profesji wymagają wstępnego uzupełnienia aplikacji oraz dostarczenia wymaganych dokumentów, na podstawie których organ regulacyjny będzie decydował o przyznaniu lub nieprzyznaniu licencji danej osobie, przed przeprowadzeniem ewentualnych, dodatkowych egzaminów. W większości przypadków pierwszym krokiem ubiegania się o uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu jest przystąpienie do egzaminu. Wszelkie niezbędne informacje na ten temat są dostępne w danym organie regulacyjnym.

Istotne pytania do zadania:

 • Jak najlepiej przygotować się do egzaminów?
 • Gdzie można napisać egzaminy?
 • Ile będą kosztować egzaminy?
 • Czy można powtarzać niezaliczone egzaminy?
 • Czy można napisać egzamin poza terenem Kanady?
 • Ile godzin pracy w zawodzie jest wymaganych dla danej profesji?
 • Czy jest wymagane praktyczne potwierdzenie umiejętności?

Kandydat może zostać poproszony o podjęcie dodatkowego szkolenia, aby mieć możliwość podejścia do egzaminu zawodowego i zakwalifikowania się do puli osób ubiegających się o licencję. Decyzja w tej sprawie jest wydawana na podstawie analizy doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia kandydata.

Istotne pytania do zadania:

 • Czy istnieją szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności, potrzebne do wykonywania danego zawodu w Saskatchewan?
 • Gdzie można zapisać się na takie szkolenia?
 • W jakich terminach odbywają się takie szkolenia?
 • Ile kosztują takie szkolenia?

Więcej informacji na temat kursów i szkoleń, które można podjąć można uzyskać w danym organie regulacyjnym.

Licencje:
Gdy dana osoba aplikuje o przyznanie licencji na wykonywanie danego zawodu, w rezultacie może uzyskać jeden z wielu typów pozwolenia: tymczasowe, absolwenckie, ograniczone, itp. Rodzaje licencji są regulowane przez typ zawodu, jakiego dotyczą oraz przez wyniki kandydata.

Opłaty:
Zazwyczaj należy uiszczać opłatę licencyjną. Z góry przyjęte jest, że co roku pozwolenie takie musi być odnawiane, zatem również co roku trzeba liczyć się z koniecznością dokonywania opłat.

Apelacje:
Każdy organ regulacyjny posiada procedurę apelacyjną, która może być dostępna dla tych, którzy nieskutecznie starają się o uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu, ciągle uzyskując odmowy, a nie zgadzają się z decyzją, jaką podjął dany organ regulacyjny.

Istotne pytania do zadania:

 •  Jak długo trwa uzyskiwanie licencji?
 • Czy można wykonywać zawód bez posiadania licencji?
 • Czy można ubiegać się o tymczasowe pozwolenie lub licencję specjalną?
 • Jaki jest koszt licencji?
 • Jak wygląda odnawianie licencji?
 • Na czym polega proces apelacyjny?
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 16 luty 2015 20:09

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019 1°C 0°C
 • 04 Jan 2019 6°C -1°C