Logowanie

Saskatchewan Experience Category - Hospitality Sector Pilot Project

Hospitality Sector Pilot Project Hospitality Sector Pilot Project

W ramach podkategorii Hospitality Sector Pilot Project, zagraniczni pracownicy, którzy pracują w Saskatchewan w zawodzie należącym do ściśle określonych grup usługowych, mogą starać się o nominację ze strony SINP.

Pracodawcy muszą otrzymać potwierdzenie SINP na wzięcie udziału w projekcie, zanim zagraniczni pracownicy zostaną przez nich zatrudnieni. SINP nie zaakceptuje aplikacji kandydata ubiegającego się o miejsce w tej podkategorii, jeżeli rozpocznie on pracę u pracodawcy nieposiadającego wspomnianego potwierdzenia.

Podkategoria Hospitality Sector Pilot Project jest pilotażową inicjatywą, której czas oraz zakres są ograniczone.

W ramach tej podkategorii, zagraniczni pracownicy, który aktualnie są zatrudnieni w Saskatchewan na podstawie tymczasowego pozwolenia na pracę, wspieranego przez LMIA (Labour Market Impact Assessment), mogą ubiegać się o nominację ze strony SINP.

Ponadto, pracownicy tacy muszą pracować dla zatwierdzonego przez SINP pracodawcy, przez okres co najmniej sześciu miesięcy, a ich profesja jest jedną z poniższych:

    - Food/Beverage Server (NOC 6453);
    - Food Counter Attendant/Kitchen Helper (NOC 6641);
    - Housekeeping/Cleaning Staff (NOC 6661).

Pracownicy tych kategorii powinni w pierwszej kolejności rozpocząć pracę w Saskatchewan na podstawie tymczasowego pozwolenia na pracę, wydawanego obcokrajowcom przez CIC.

Ważne jest, aby zatrudnienie miało miejsce u pracodawcy, który jest zaakceptowany przez SINP do opisywanego programu. Po przepracowaniu na tych zasadach sześciu miesięcy, pracownik może złożyć aplikację do podkategorii Hospitality Sector Pilot Project i starać się o pozwolenie na pobyt stały.
Informacja o uprawnieniach dla firm w Saskatchewan, chcących wziąć udział w projekcie:
Pracodawcy, którzy chcą uzyskać dostęp do pracowników, którzy zgłoszą się do podkategorii Hospitality Sector Pilot Project, muszą się zarejestrować i uzyskać zgodę na udział w programie ze strony SINP. Dopiero w momencie, kiedy wspomniana zgoda zostanie udzielona, dana firma może zaczynać przyjmować pracowników.

Aby się zarejestrować i starać o potwierdzenie udziału w programie, pracodawcy muszą:

1. Spełniać kryteria ustanowione przez ESDC (Employment and Social Deevelopment Canada) dla strumienia zawodów o niskich kwalifikacjach (grupa C i D w klasyfikacji NOC);
2 Wykazać, że pomimo starań o zatrudnienie kanadyjskich pracowników na dane stanowisko, proces rekrutacji nie powiódł się;
3. Posiadać dokument określający oddziaływanie pracowników na Rynku Pracy (LMIA) oraz potwierdzenie, że pracodawca spełnia wymogi dotyczące wynagrodzenia i zakwaterowania;
4. Ubiegać się o zatwierdzenie ze strony SINP, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, przedstawiającego podejście firmy do kwestii, istotnych dla procesu zatrudnienia, w ramach subkategorii Hospitality Sector Pilot Project;
5. Dostarczyć do SINP oraz ESDC kopię obowiązkowego kontraktu między pracodawcą a pracownikiem oraz listu z ofertą stałego zatrudnienia, który zacznie obowiązywać, gdy dany pracownik zagraniczny przepracuje w firmie sześć miesięcy;

Uwaga! List z ofertą stałego zatrudnienia musi zostać napisany na papierze firmowym, zawierającym informacje kontaktowe pracodawcy oraz szczegóły oferowanego stanowiska.

6. Zgłosić się do jednostki SINP, zajmującej się organizacją zatrudnienia, aby ta wydała list potwierdzający pracę (Job Approval Letter) dla każdego z zagranicznych pracowników, zatrudnionych w ciągu czterech miesięcy od momentu wejścia pracodawcy do projektu;
7. Zapewnić stałą pracę danemu pracownikowi zagranicznemu, po sześciu miesiącach współpracy.

Uwaga! Pracodawcy, którzy nie będą ubiegać się o list potwierdzający pracę (Job Approval Letter) lub nie zapewnią zatrudnienia pracownikom po określonym wyżej czasie, mogą zostać postawieni przed sądem.

W momencie, gdy pracodawca otrzyma zgodę od ESDC oraz SINP na uczestnictwo w projekcie Hospitality Sector Pilot Project, zostanie on poproszony przez ESDC o identyfikację zagranicznych pracowników, których chciałby sprowadzić do Saskatchewan.

Formularze prowincjonalne/ terytorialne:
Podręcznik dla firm w ramach podkategorii Hospitality Sector Pilot Project ;
- Wniosek o zatwierdzenie pracodawcy przez SINP.

Informacja dla pracowników zagranicznych chcących wziąć udział w projekcie:

Pracownicy, którzy chcą zgłosić się do podkategorii Hospitality Sector Pilot Project, muszą spełnić następujące wymagania:

1. Posiadać ważne pozwolenie na pracę w jednej z następujących kategorii:
    - Food/Beverage Server (NOC 6453);
    - Food Counter Attendant/Kitchen Helper (NOC 6641);
    - Housekeeping/Cleaning Staff (NOC 6661).

2. Ukończyć minimum 12 stopniowy proces edukacji (lub jej odpowiednik);
3. Pracować dla pracodawcy, który został zatwierdzony przez SINP i zaakceptowany jako uczestnik projektu. Aby dowiedzieć się, czy dany pracodawca ma prawo do udziału w programie, należy poprosić go o kopię pisma, informującego o wspomnianym fakcie.

Uwaga! SINP nie przyjmuje aplikacji od pracowników, którzy zaczęli pracować w firmie, która nie uzyskała wymaganego pozwolenia na uczestnictwo w projekcie, przed przyjęciem danego obcokrajowca do pracy.

4. Pracować w Saskatchewan przez co najmniej sześć miesięcy i spełniać wszystkie standardy pracy wyznaczone przez pracodawcę;
5. Posiadać wystarczający poziom znajomości języka angielskiego, umożliwiający kontynuację pracy w Kanadzie;
6. Posiadać minimalny poziom znajomości języka angielskiego, według Canadian Language Benchmark (CLB). Za minimum uznawany jest poziom 4, we wszystkich obszarach obowiązywania języka (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie).

Kryteria ustanawiane przez prowincję mogą ulec zmianie, a otrzymane wnioski kandydatów, zostaną automatycznie przetwarzane według nowo przyjętych zasad. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że przez zmianę wspomnianych kryteriów, wniosek kandydata nie będzie posiadał wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, organ przetwarzający wyśle informację z prośbą o uzupełnienie braków. Nie ma także gwarancji, że nadesłane wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. Decyzja zależy zarówno od aktualnych kryteriów jak i puli dostępnych miejsc w danym programie.

Liczby związane z aplikacjami i ich możliwą ilością do złożenia są aktualizowane na bieżąco. Po osiągnięciu maksimum zgłoszeń, strona zawierająca dane na wspomniany temat jest aktualizowana i generowana jest odpowiednia informacja, w której organ przetwarzający ogłasza koniec naboru.

Aktualna tabela z powyższymi danymi, w języku angielskim, znajduje się pod TYM linkiem.

Proces aplikacji:
KROK 1. Przeczytać instrukcję zawartą w Przewodniku Aplikanta, dotyczącą uzupełniania wniosku;
KROK 2. Uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów uzupełniających. Ich szczegółowy opis znajduje się w Przewodniku Aplikanta;
KROK 3. Wypełnienie formularzy federalnych i innych formularzy, odnoszących się do sytuacji;
KROK 4. Sprawdzenie i zorganizowanie wypełnionych formularzy oraz dokumentów uzupełniających, aby upewnić się, czy są poprawnie uzupełnione i skompletowane;
KROK 5. Aplikowanie do SINP (Apply Online). Uprzednio należy zeskanować wszelkie posiadane i wymagane dokumenty i przesłanie je w formacie .pdf w załącznikach do wniosku internetowego. Oryginały należy zachować;
KROK 6.  Sprawdzenie, czy wszystkie wymagane dokumenty poprawnie wgrały się do systemu internetowego składania wniosków. Kolejno należy zapisać wszelkie zmiany i zaakceptować wniosek, co jest równoznaczne z jego złożeniem.

Podręcznik Aplikanta:
Należy zapoznać się z treścią podręcznika i postępować zgodnie z zaleceniami w nim zawartymi. Informacje zamieszczone w podręczniku są szczegółowymi instrukcjami, które naświetlają wymogi i zasady udziału w programie SINP, w kategorii Saskatchewan Experience Category – Hospitality Sector Pilot.

Wszyscy kandydaci do tej kategorii muszą wypełnić, zeskanować i przesłać komplet formularzy federalnych oraz prowincjonalnych według wskazówek zawartych w podręczniku.

Jeżeli w aplikacji brakuje jakiś dokumentów, nie są przetłumaczone lub uzupełnione w niejasny sposób, zostanie ona odrzucona, a SINP wyśle wnioskodawcy informację, jakich dokonał błędów oraz poinstruuje jak aplikować ponownie.

Formularze prowincjonalne/ terytorialne:
Podręcznik Aplikanta dla podkategorii Saskatchewan Experience Hospitality Sector Pilot Project ;
- Wytyczne proceduralne;
- Oświadczenia tłumacza;
- SNIP 100-29 Lista kontrolna Saskatchewan Experience Hospitality Sector Pilot Project Checklist;
- Formularz deklaracji oraz postępowania etycznego;
- Wniosek o dokonanie ponownego przetworzenia i/lub przedłużenia.

Formularze federalne:
- Generalny formularz zgłoszeniowy;
- Dodatkowe deklaracje;
- Formularz A – Podstawowe informacje/ deklaracje;
- Formularz 4 – Klasa Ekonomiczna;
- Dodatkowe informacje o rodzinie;
- Wykorzystanie przedstawiciela;
- Instrukcja działania przedstawicielstwa;
- Pozwolenie na udostępnienie danych na temat wnioskodawcy wskazanej osobie;
- Deklaracja o związku partnerskim;
- Informacje uzupełniające na temat podróży.

Co należy wiedzieć o korzystaniu z przedstawiciela imigracyjnego?
Kandydat ma obowiązku wskazywania i korzystania z pomocy przedstawiciela, aby mieć prawo ubiegania się o nominację. Jednak jeżeli chce skorzystać z usług osoby trzeciej (konsultanta/ przedstawiciela imigracyjnego), będzie musiał postępować według zasad przewidzianych dla tego typu sytuacji oraz uzupełnić stosowny wniosek o przydzielenie takiego reprezentanta. Istotne jest, aby działanie reprezentanta było zaakceptowane przez rząd Saskatchewan. Więcej informacji w artykule: Usługa Przedstawiciela Imigracyjnego w Saskatchewan.

Ostatnio zmienianywtorek, 24 luty 2015 08:19

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

  • 03 Jan 2019 1°C 0°C
  • 04 Jan 2019 6°C -1°C