Logo
Wydrukuj tę stronę

Zmiany w budżecie państwowym liberalnego rządu Kanady

Zmiany w budżecie państwowym liberalnego rządu Kanady Zmiany w budżecie państwowym liberalnego rządu Kanady

Liberalny rząd zaprezentował swój budżet, a przedstawione informacje świadczą o tym, że wyeliminowanych zostanie duża część funduszy i programów dofinansowania, na których miejsce pojawi się niewielka liczba nowych wariantów.

W roku 2016 wyeliminowany zostanie Family Tax Cut, który pozwalał parom z co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat na ubieganie się o bezzwrotną ulgę podatkową w wysokości 2 tysięcy dolarów kanadyjskich, w oparciu o oszczędności podatkowe, realizowane przez rodziców i podzielone między nich.

Podobna sytuacja czeka Children’s Fitness Credit (Dziecięce Centrum Kredytowe) i Arts Amount (Dziecięcy Fundusz Artystyczny). Zostaną one wyeliminowane w ciągu najbliższych dwóch lat.  Oznacza to, że rodziny będą mogły skorzystać z tych składek w zwrocie podatkowym za 2016 rok, jednak w ograniczonych ilościach. Dziecięce Centrum Kredytowe podlegać będzie zwrotom uszczuplonym z 1000 dolarów kanadyjskich na 500 dolarów kanadyjskich. W rezultacie daje to oszczędność podatkową w wysokości 75 dolarów kanadyjskich na dziecko. Redukcji ulegnie także Dziecięcy Fundusz Artystyczny. Z kwoty 500 dolarów kanadyjskich spadnie o 50%, na 250 dolarów kanadyjskich i w rezultacie da oszczędność podatkową w wysokości 37,50 dolarów kanadyjskich na dziecko. Począwszy od 2017 roku, programy te zostaną całkowicie usunięte z rocznych deklaracji podatkowych.

Zmiany dotyczą także Uniwersalnego Programu Opieki Dziecięcej (UCCB – Universal Child Care Benefit). Zostanie on wyeliminowany, a kwoty opodatkowane zatrzymają się na czerwcu 2016.

Dojdzie także do zastąpienia obecnie funkcjonującego Canada Child Tax Benefit (CCTB) na nowy program Canada Child Benefit (CCB). Jego plan jest bardziej hojny niż CCTB i posiada wyższe progi dochodowe, więc dla większości rodzin, będzie się łączył z większymi płatnościami miesięcznymi. Oczywiście program nie będzie opodatkowany.

Dlaczego warto już teraz zastanowić się nad przyszłorocznym zeznaniem podatkowym? Otóż, przy planowanych zmianach, wiele kwestii ulegnie modyfikacji i ludzie mogą być zaskoczeni sytuacją w jakiej się znajdą. Enhanced UCCB w połączeniu ze zniknięciem funduszy dla dzieci będzie skutkowało nieco innymi realiami podatkowymi w przyszłym roku. „W  chwili obecnej warto korzystać z programów, które nadal są dostępne, ale trzeba przy tym pamiętać, że w okresie przyszłorocznego rozliczania się, może to skutkować innymi niż obecnie efektami”.

W oparciu o nowe elementy zawarte w ustanowionym ostatnio budżecie, rodziny będą zyskiwać większe sumy pieniędzy – co zaliczamy do zdecydowanie pozytywnych informacji, przy jednoczesnym wzroście kosztów utrzymania dziecka w Kanadzie – co już poniekąd niweluje walor poprzedniej kwestii. W ostatecznym rozrachunku, większość rodzin powinna wyjść na tym korzystnie.

Patrząc na sytuację w szerszej perspektywie, Kanadyjczycy muszą sobie zdać sprawę z tego, że istnieje jakiś dobry powód powiększenia ich przychodów, i że te pieniądze musiały zostać zabrane skądś indziej.

Przykładowo, rodzina uzyskuje dochód podwójny, co w sumie daje 120 tysięcy dolarów amerykańskich rocznie (60 tysięcy na każdego z dorosłych). W rodzinie mamy dwójkę dzieci w wieku licealnym. W starym systemie otrzymywały by one po 1440 dolarów z UCCB i nie korzystałyby z CCTB, gdyż nie pozwalałyby na to dochody rodziców. Odliczając podatki, jakie byłyby płacone na rzecz programu UCCB, w rezultacie otrzymaliby 1040 dolarów amerykańskich. Po wprowadzonych zmianach i w przypadku nowego datku CCB, dodatki będą bardziej obfite, a progi dochodowe wyższe, więc szacunkowo taka rodzina otrzymałaby 2940 dolarów amerykańskich, czyli o 1900 dolarów więcej niż dotychczas. Taka sytuacja jest świetną wiadomością dla wielu kanadyjskich rodzin.

W planowaniu swoich wydatków i angażowania się w poszczególne programy należy mieć na uwadze skuteczne planowanie i przygotowanie podatkowe, które obejmuje cały rok działania. Jeśli w tym roku zwrot podatkowy opierał się na Family Tax Cut lub innym programie, który nie będzie dostępny za rok, trzeba będzie intensywniej pomyśleć i zastanowić się nad odłożeniem dodatkowych kwot, aby ułatwić sobie funkcjonowanie i zabezpieczyć się przed ewentualną, niemiłą niespodzianką na wiosnę 2017 roku.

Copyright © 2012-2019 EmigracjaDoKanady.INFO. Wszystkie prawa zastrzeżone.