Logowanie

Express Entry – Federal Skilled Trades

W styczniu 2015 roku wprowadzony został nowy system zarządzania,  dotyczący składania aplikacji umożliwiających udział w programie Express Entry.

 Program Federal Skilled Trades przeznaczony jest dla osób, które chcą stać się stałymi rezydentami Kanady, w oparciu o uzyskany statut Skilled Trades (rzemieślnicy).
Minimalne wymagania:

- dana osoba planuje mieszkać poza prowincją Quebec (Uwaga! Prowincja Quebec wybiera swoich własnych pracowników wykwalifikowanych. Jeżeli kandydat ma zamiar mieszkać w Quebec, powinien zapoznać się z artykułem: Pracownicy Wykwalifikowani w Quebec);

- dana osoba powinna znać język angielski lub francuski, w każdej dziedzinie jego funkcjonowania, na odpowiednio wysokim poziomie (wymagania językowe dla programów Express Entry w artykule: Wymogi Językowe Express Entry);

- kandydat powinien posiadać co najmniej dwa lata doświadczenia pracy w pełnym wymiarze godzin, lub ich równoważność w niepełnym wymiarze czasowym, w branży rzemieślniczej, w okresie pięciu lat od złożenia aplikacji;

- kandydat powinien spełniać wymagania związane z pracą w dziale rzemieślniczym, określone w krajowej klasyfikacji zawodów NOC, z wyjątkiem konieczności posiadania świadectwa własnych kwalifikacji (więcej na temat NOC w artykule: Klasyfikacja Zawodowa NOC);

- dana osoba powinna posiadać ofertę zatrudnienia na pełny etat, w pełnym wymiarze godzin, obowiązującą przez co najmniej jeden rok lub posiadać certyfikat kwalifikacji rzemieślniczych, wydany przez krajową kanadyjską lub prowincjonalną instytucję (Uwaga! Aby uzyskać certyfikat, dany organ krajowy lub prowincjonalny musi ocenić przebyte szkolenia, umiejętności oraz doświadczenie rzemieślnicze kandydata, aby zdecydować, czy kwalifikuje się on do grupy osób mogących starać się o uzyskanie wspomnianego certyfikatu).

Poniższa tabela przedstawia rozkład godzin dla pracy na pełny etat oraz dla pracy w niepełnym wymiarze godzin, które są wymagane, aby mieć szansę udziału w programie Express Entry:

Pełny wymiar pracy Niepełny wymiar pracy
30 godzin / tydzień przez 12 miesięcy
=
1 pełny rok pracy w pełnym wymiarze
(1560 godzin)
15 godzin / tydzień przez 24 miesiące
=
1 pełny rok pracy w pełnym wymiarze (1560 godzin)
LUB
30 godzin / tydzień przez 12 miesięcy w więcej niż jednym miejscu pracy
=
1 pełny rok pracy w pełnym wymiarze (1560 godzin)

Profesjonalne doświadczenie zawodowe:
Skill Trades obecnie kwalifikujący się do Federalnego Programu Rzemieślników są kategoryzowani do poszczególnych grup z NOC:

- Major Group 72 – przemysłowcy, elektrycy i budowlańcy;
- Major Group 73 – konserwatorzy, obsługa urządzeń;
- Major Group 82 – organy nadzoru technicznego w środowisku pracy z zasobami naturalnymi, rolnicy oraz pracownicy pokrewnych działów;
- Major Group 92 – organy nadzoru w dziale przetwarzania, produkcji oraz utylizacji, kontrola operatorów;
- Minor Group 632 – szefowie kuchni i kucharze;
- Minor Group 633 – rzeźnicy i piekarze.

Wspomniane grupy typu Major Group są podzielone na podgrupy określające poszczególne zawody. Wszystkie z nich zaliczane są do zawodów typu B w klasyfikacji NOC.

Kandydat musi udowodnić, że spełniał wszystkie wymienione dla danego zawodu wymagania oraz, że wykonywał wszelkie obowiązki przypisane do swojego stanowiska pracy, zawarte w podstawowym oświadczeniu dotyczącym opisu pracy NOC. Jeżeli dana osoba nie będzie w stanie udowodnić powyższych elementów, jej wniosek o przyjęcie do programu Federal Skilled Trades zostanie odrzucony.

W podanym artykule można poznać kody zawodów wg NOC, tytuły oraz typy doświadczenia i umiejętności dla danej pracy: Klasyfikacja Zawodowa NOC.
Aplikacje do programu Federal Skilled Trades muszą opierać się o wersję klasyfikacji zawodowej NOC z 2011 roku. Jednakże, jeśli wniosek zawiera informację LMIA – Labour Market Impact Assessment (wcześniej Labour Market Opinion LMO, więcej na ten temat w artykule: LMIA – Oddziaływanie na Rynku Pracy) z Urzędu Zatrudnienia i Rozwoju Społecznego w Kanadzie, sporządzoną na podstawie klasyfikacji NOC z 2006 roku, również zostanie on zaakceptowany przez CIC, jednak należy podkreślić, że tylko w sytuacji, gdy profesja kandydata określona w LMIA będzie odpowiadała kodowi NOC z 2011 roku. Jeżeli istnieje rozbieżność między kodami, wniosek również zostanie odrzucony. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na ten element podczas składania aplikacji.

Edukacja:
Osoba starająca się o udział w programie Federal Skilled Trades nie musi spełniać wymogów związanych z edukacją. Jeżeli jednak kandydat chce zdobyć dodatkowe punkty naliczane za ten element, będzie potrzebował:

- ukończonej szkoły policealnej w Kanadzie lub posiadać policealny certyfikat, dyplom lub stopień naukowy; lub
- raportu ECA (Educational Credential Assessment – Raport Poświadczający Wyniki Edukacyjne), z agencji zatwierdzonej przez CIC, aby pokazać, że zagraniczna historia edukacji danej osoby jest równa standardom kształcenia w Kanadzie (więcej informacji w artykule Educational Credential Assessment (ECA)).

Możliwości i wymagania językowe:
Osoba starająca się o udział w programie Express Entry Federal Skilled Trades powinna:

- spełniać minimalne wymogi związane z poziomem znajomości języka obcego. Według Canadian Language Benchmark (CLB) kandydat powinien posiadać 5 stopień znajomości języka w obszarze mówienia i słuchania oraz 4 stopień w obszarze czytania i pisma (więcej informacji w artykule Wymogi Językowe Express Entry); oraz
- zdać testy językowe zatwierdzone przez CIC (Citizenship and Immigration Canada), które pokazują faktyczny poziom znajomości języka w sferze mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Dana osoba musi pokazać, że spełnia wymagania językowe w odniesieniu do języka angielskiego lub francuskiego. Podczas uzupełniania wniosku o udział w Express Entry, należy wpisać osiągnięty wynik w teście językowym CIC w odpowiednią rubrykę.

Wspomniany test językowy oraz uzyskany wynik mogą być najwyżej sprzed dwóch lat. Starsze nie są brane pod uwagę i należy je odnowić.

Główny wnioskodawca:
Jeżeli kandydat jest w związku małżeńskim lub jest w konkubinacie z osobą spełniającą warunki umożliwiające udział w omawianym programie, istnieje możliwość wyboru, która z osób złoży wniosek jako główny wnioskodawca.

Partnerzy z konkubinatu są osobami mieszkającymi i będącymi w związku z daną osobą przez co najmniej jeden rok. Dotyczy to zarówno par płci przeciwnych jak i jednakowych.
W celu wybrania głównego wnioskodawcy, należy porównać swoje możliwości z możliwościami partnera i dokonać selekcji, która osoba ma większe szanse na otrzymanie nominacji do wybranego programu Express Entry.

Inne wymagania:
- dana osoba musi znajdować się w grupie osób dopuszczalnych do przekroczenia granic Kanady (więcej o niedopuszczalności w artykule: Czy mogę przekroczyć granice Kanady?);
- dana osoba musi mieć zaplanowany pobyt poza prowincją Quebec.

Istnieje także prawdopodobieństwo, że kandydat będzie musiał udać się do urzędu w danej prowincji lub organu terytorialnego, aby zostać ocenionym. Ponadto, potrzebne może się okazać udzielenie przez kanadyjskiego pracodawcę szkolenia i wstępnego treningu przez oficjalnym rozpoczęciem u niego pracy. 

Dana osoba powinna także zaznajomić się z treścią strony internetowej organu regulującego, działającego w prowincji, w której kandydat planuje osiąść i pracować. W zależności od regionów, poszczególne procesy związane z aplikowaniem mogą się nieco różnić. Poniżej zamieszczone są linki do stron wybranych regionów:

- Alberta
- British Columbia
- Manitoba
New Brunswick
- Nowa Funlandia i Labrador
- Terytoria Północno-Zachodnie
- Nowa Szkocja
- Nunavut
- Ontario
- Wyspa Księcia Edwarda
- Saskatchewan
- Yukon

Jeżeli kandydat posiada doświadczenie i pracuje w branży związanej z rzemieślnictwem, oraz chce żyć w Kanadzie, wskazane jest aby zapoznał się z narzędziem Zapraszamy do Kanady, na stronie "Come to Canada", dostępnym pod przyciskiem "Check your eligibility", w celu ustalenia, czy kwalifikuje się do programu Express Entry.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 16 luty 2015 20:12

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

  • 03 Jan 2019 1°C 0°C
  • 04 Jan 2019 6°C -1°C